1995 Ciència i tècnica a l’edat mitjana

Descarregar tríptic

Desenvolupat a: Caixa Manresa – Manresa

  • 14-11-1995 / Ciència i Tècnica en començar l’època medieval / Josep Mohedano i Barceló
  • 15-11-1995 / Tecnologia, indústria i energia a l’edat mitjana / Rosa Serra i Rotés
  • 21-11-1995 / La tecnologia quotidiana medieval / Jaume Perarnau i Llorens
  • 22-11-1995 / La Ciència astronòmica a l’al-Andalus / Juli Samsó Maoya
  • 24-11-1995 / Desenvolupament Científic a Catalunya durant l’edat / Santiago Riera i Tuèbols

Descarregar medalla A

Descarregar medalla B