2008 Els senyors dels castells. Context històric, arquitectura militar, les batalles, l’abillament del cavaller i l’heràldica medieval

Descarregar tríptic

Desenvolupat a: Caixa Manresa (Sala de la Plana de l’Om) – Manresa

  • 29-10-2008 Territori, senyoriu i feudalisme a la Catalunya comtal s. X-XII / Andreu Galera i Pedrosa
  • 05-11-2008 Estructura i evolució dels castells medievals / Jordi Bolòs i Masclans
  • 12-11-2008 Les batalles: tàctiques i estratègies militars / Francesc X. Hernandez i Cardona
  • 19-11-2008 Nocions d’heràldica. L’heràldica cívica al Bages / Armand de Fluvià i Escorsa
  • 26-11-2008 L’arnès del cavaller (segles XI – XV). Fonts dinformació i evolució /Francesc Junyent i Maydeu