Número 107

 Descarregar

  • Saint-Benoît-sur-Loire / Jordi Torras
  • L’Abadia de Sant Ponç de Tomeres / X. Sitjes i Molins
  • Cartografia Medieval Mediterrània / Josep M. Rabella i Vives
  • El notari Jaume d’Arters / Marc Torras i Serra
  • El Museu de Manresa l’any 1896 / Francesc Vilà i Noguera