Número 120

 Descarregar

  • Dimensió política de la qüestió Càtara / Jaume Moya i Plana
  • Arqueologia Medieval a la Comarca de Bages. Intervencions arqueològiques al terme municipal de Cardona / David Olivares
  • Per terres del Menerbés. Excursió a França 30 d’abril i 1 de maig del 2000 / Josep M. Font