Número 162

Descarregar

  • Article: El pas del món Romà al món Romànic / Francesc Gasol Pujol
  • L’entrevista: Parlem amb … Ignasi Perramon i Carrió / Maria Costa
  • Estat de Comptes
  • Una mirada retrospectiva: Bretanya i Normandia (Agost del 1996) / Carme Torras i Bacardit
  • Crònica d’Activitats / Carme Torras i Bacardit, Josep Moya i Plana, Francesc Gasol Pujol
  • Presentació nova pàgina web
  • Activitats