Número 182

Descarregar

  • El programa iconogràfic de les pintures murals de Polinyà i el seu ideador / Jesús Alturo i Tània Alaix (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Un projecte museològic en temps de guerra (1937). El museu de la vegueria de Manresa / Jordi Torner Planell
  • Estat de comptes
  • Fotos d’activitats dels AARB / Varis fotògrafs
  • Activitats