Número 185

Descarregar

  • Editorial
  • El patrimoni d’Artés: l’aposta per la museïtzació del paisatge entorn de la torre del Serrat de la Cabra d’Or / Pau Alberch i Calm, Judit Sedano i Careta i Òscar Trullàs i Ledesma
  • El Castell de Calders en el seu context antic i actual / Eduard Sánchez Campoy
  • Estat de comptes
  • L’entrevista: Parlem amb Jaume Moya i Plana / Jesús Sagués i Llombart
  • Fotos d’activitats dels AARB / Varis fotògrafs
  • Activitats