Número 196

Descarregar

  • Informe de la Casa de la Culla de Manresa / Jordi Sardans i Farràs / Fotografies: Josep Llobet i Manubens
  • Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis dels AARB any 2021
  • Els primers segles medievals a la Catalunya Central, una visió des de l’Arqueologia (segles V-IX) / Ressenya de la ponència de Jordi Gibert / Fotografies: Jordi Gibert
  • Col·leccionable: Capítol 2 / L’ARQUITECTURA PRE-ROMÀNICA
  • Article: La Catalunya Central en època comtal, de la repoblació a la reorganització (segles IX-X) / Ressenya de la ponència de Xavier Costa Badia
  • El preromànic a la Catalunya Central, una visió panoràmica / Ressenya de la ponència de Marta Fernández Lahosa
  • Visites a Sant Pere de Casserres (Baix Berguedà) i la Torre Merola Jordi Sardans i Farràs / Fotografies: Sussi Garcia, Josep Llobet i Jordi Maymó
  • Activitats