Número 46

Descarregar

  • Restauracions a la parròquia de Santa Maria de Rocafort / Francesc Villegas
  • Romànic Bagenc a la diàspora (i VI) / X. Sitjes i Molins
  • Els Ordes Militars: Templers, Hospitalers i Canonges del Sant Sepulcre / Antoni Pladevall i Font
  • L’Organització del territori Català mil anys enrera / Jordi Bolós i Masclans