Número 50

Descarregar

  • Les Associacions i la defensa del Patrimoni Cultural i Natural / Ignasi Segon i Comellas
  • Les Actes de Consagració com a element Historiogràfic / Miquel Coll i Alentorn
  • El Claustre de les Caputxines o de l’antic Monestir de Valldaura / Carme Torras i Bacardit
  • Simbolisme Bíblic i simbolisme extrabíblic: El temple de Salomó / Juli Lahosa i Beltran