Número 73

Descarregar

  • Les Creus de Consagració de Talamanca / X. Sitjes i Molins
  • Brodats romànics catalans / Ramon Vall Rimblas
  • L’evolució de la música Gragoriana, en uns còdex de l’Arxiu de Solsona i la seva relació amb l’art romànic / Enric Bartrina
  • Una publicació sobre la Catalunya Baixmedieval / Marc Torras i Serra