Número 69

Descarregar

  • Castells i esglésies en el testament de Randulf, del 1022 / X. Sitjes i Molins
  • Elements arquitectònics gòtics apareguts a la Caserna / Marc Torras i Serra
  • 500 anys del llibre “Tirant lo Blanc” / Carme Torras i Bacardit