Número 81

  Descarregar

  • El Monument i els Fasos a l’època romànica / Ramon Vall Rimblas
  • 900 anys de la Restauració de la Seu Metropolitana 1091-1991 / Jordi Figueras
  • El llibre a L’Edat Mitjana (II) / Marc Torras i Serra
  • La Música de les pedres / Transcripció G.M. i A.