Número 83

 Descarregar

  • Els suports de l’Escriptura a l’Edat Mitjana (II). El Pergamí / Marc Torras i Serra
  • Escriptura de la presa de possessió del Castell de Castellet per Joan de Segalers, del 28 d’abril de 1360 / X. Sitjes i Molins
  • Lírica popular i lírica culta en el món romànic / Isabel de Riquer
  • Els goigs marians en l’art i la música de finals de l’Edat Mitjana / Jordi Ballester i Gibert